Novinky:

Základní modely pro předpověď počasí

Předpověď počasí je možné provádět díky speciálním modelům. V České republice se používají dva modely. Jsou jimi MEDARD a ALADIN. Stručně si je přiblížíme.

ALADIN

Název modelu ALADIN se odvíjí z francouzských slov „Aire Limitée, Adaptation Dynamique, Development International“. Rovněž jde o numerický model počasí, který umožňuje jeho krátkodobou předpověď, a to na základě diferenciálních rovnic popisujících chování atmosféry. Tyto rovnice se řeší na výkonných počítačích. Model je vyvíjen od roku 1991. Na jejím vývoji má podíl především meteorologická služba Météo-France.

U modelu ALADIN se nejdříve vypočte globální model ARPÉGE.  K tomu dojde ve středisku Météo-France. Poté se data přenesou do dalších zemí a v nich se předpověď zpřesňuje pro konkrétní území.

MEDARD

MEDARD je zkratka z anglického spojení „Meteorological and Environmental Data Assimilating system for Regional Domains“ (ve volném překladu „Systém přizpůsobování informací o počasí a o kvalitě ovzduší pro regiony).
Představuje numerický model, na jeho základě je možné připravovat krátkodobé předpovědi počasí. V modelu MEDARD se využívá konkrétně numerický model MM5 vyvíjený od sedmdesátých let 20. století. Zkratka MM (z angl. Mesoscale and Microscale) znamená střední a malé oblasti modelování.

MM5 pracuje na dvou doménách. Jedna pokrývá větší oblast než střední Evropu a má rozlišení 27 km. Doména dva pokrývá Českou republiku. Její rozlišení činí 9 km.

MM5 je konfigurován pro Českou republiku.  Z něho se vypočítávají potřebná data, přenášejí se do Akademie věd ČR, kde jsou upravovaná tak, aby vyhovovala konkrétnímu území.

Díky modelu MEDARD lze předvídat atmosférický tlak, srážky, směr a rychlost větru, oblačnost, teplotu ve dvou metrech nad zemí, množství ozónu, oxidu dusnatého a dusičitého a prašného aerosolu.

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz