Novinky:
Stručně o meteorologii

Stručně o meteorologii

Budete-li se alespoň trochu zajímat o počasí, v krátké době se setkáte s pojmem meteorologie. Většina lidí ví, že nějakým způsobem souvisí s počasím. Pojďme si tento pojem přiblížit lépe.

O meteorologie

Meteorologie představuje vědu, která se zabývá atmosférou, tj. plynným obalem Země, konkrétně se zaměřuje na troposféru a stratosféru. Jsou nejdůležitější pro předpověď počasí, ke kterému dochází prostřednictvím matematických meteorologických modelů ALADIN a MEDARD.

Meteorologie se zabývá složením a stavbou atmosféry, oběhem tepla a tepelným režimem v atmosféře, oběhem vody, atmosférickými pohyby, elektrickým polem a optickými a akustickými jevy v atmosféře.

 

Co zkoumá meteorologie

K definování okamžitého stavu atmosféry (počasí) je nutné určit meteorologické prvky. Jsou jimi atmosférický tlak, teplota, rychlost větru, směr větru, vlhkost vzduchu, srážky, oblačnost, výpar, záření, délka slunečního svitu, výška a stav sněhové pokrývky, radioaktivita, aerosoly v ovzduší a atmosférická elektřina.

K určení meteorologických prvků se používá rozmanitá meteorologická technika. Uveďme si alespoň některé přístroje:

  • pro měření teploty: různé druhy teploměrů (skleněné, bimetalové, odporové, pyrometry, akustické, termograf)
  • pro měření srážek: ombrograf, srážkoměr
  • pro měření dohlednosti: měřič dopředného rozptylu, transmisometr
  • pro měření větru: anemometr, katateploměr, termoanemometr
  • pro měření tlaku: barograf, aneroid, rtuťový tlakoměr
  • pro měření vlhkosti: různé metody (absolutní, hygrometrická, elektrická, kondenzační, psychrometrická)
  • pro měření záření: slunoměr, radiometr, pyranometr, aktinometr
  • pro měření výšky základy oblačna: ceilometr

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz