Novinky:

Nezařazené

Dopady klimatických změn na přírodu.

zemekoule

Podíváme-li se důkladněji na globální dopad klimatických změn z ekologického hlediska, lze usuzovat na nárůst určité části biosféry, s čímž souvisí následná ekologická změna. U některých rostlin je zaznamenáno, že vzhledem k jejich specifickému typu fotosyntézy jim vyhovuje rostoucí koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. To bude mít za následek zvýšenou tvorbu biomasy. U jiné části rostlin však narůstající procento oxidu uhličitého v ovzduší nebude mít na jejich růst vliv J a tím dojde k nestejné růstové odezvě u rostlin. V důsledku toho dojde i ke vzniku nerovnováhy v ekosystému. Druhy, jejichž růst bude podporován zvýšenou koncentrací CO2, budou ve výhodě oproti ostatním druhům. Je všeobecně známo, že kvůli ... Číst celý článek »

© 2018 AAAPocasi.cz