Novinky:
Co je to atmosférická fronta

Co je to atmosférická fronta

Pojem atmosférická fronta je především základní pojem v meteorologii. Fronty nezůstávají na jednom místě, ale přesouvají se. Přitom silnější fronta přetlačuje frontu slabší. Jako frontu můžeme označit vzduchovou hmotu o různých fyzikálních vlastnostech. Frontu tedy tvoří teplý a studený vzduch a následně začíná jejich promíchávání.

Přechodové pásmo je oblast, kde se dvě fronty setkávají, ale kde se promíchávají jen málo. Toto pásmo je dostatečně zřetelné jen do té doby, dokud jsou zachovány původní teplotní kontrasty. Rozhraní mezi těmito dvěma vzduchovými hmotami se nazývá frontální plocha. Pojmem fronta označujeme místo, které je na zemském povrchu na frontální čáře protnuto frontální plochou.

Meteorologové však stále častěji místo pojmu atmosférická fronta používají pojem a výpočty takzvaných meteorologických polí. Upouští se od klasické analýzy, a ta je nahrazována numerickými modely.

Atmosférické fronty slouží dnes již spíše jako orientační údaje a jako rychlé přehledy o tom, jak bude atmosféra vypadat v blízké době. Ale vzhledem k tomu, že ne každá fronta je doprovázena srážkami anebo nemá dobře vyvinutý oblačný systém, nemusí být jako údaj zcela směrodatná. Dalším krokem je ještě dohledání síly takové fronty, přičemž síla atmosférické fronty je dána právě rozdílem teplot.

Kupříkladu sledujete-li televizní předpověď počasí, pak vidíte analýzu i předpověď front anebo dokonce celých frontálních systémů, které se nacházejí v tlakovém poli. Základním parametrem ovlivňujícím budoucí počasí je právě poloha rozhraní. Předpověď počasí dovedou nejvíce zkomplikovat vlnící se fronty, což doslova rozhodí modely a není pak vůbec snadné vypočítat, jaké bude počasí. V našem zeměpisném pásmu je to však situace spíše ojedinělá.

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz