Novinky:
Skleníkový efekt – jeden z největších důvodů zvyšování teploty na planetě

Skleníkový efekt – jeden z největších důvodů zvyšování teploty na planetě

Zemi v poslední době postihuje celá řada klimatických změn, a řada z nich jistě úzce souvisí s celkovým oteplováním naší země. Na to má samozřejmě jak z krátkodobého, tak i z dlouhodobého hlediska vliv celá řada faktorů, a jedním z nich je jistě skleníkový efekt. Ten je probírán již v lavicích základních škol, a rozhodně je dobrou volbou zopakovat si, co vlastně má daný jev na svědomí a jak vzniká.

Jako ve skleníku

Jak už napovídá sám název, naše země, a tak i rostliny, živočichové i my sami se tak ocitáme pod jakousi pokličkou, tedy v jakémsi obrovském skleníku. Zatímco dovnitř pronikají sluneční paprsky, které celou planetu i vzduch ohřívají, teplo nemá kam unikat. Je to stejné, jako být zavřeni v reálném skleníku. Samozřejmě atmosféra je ohřívána tím více, čím více je v ní takzvaných skleníkových plynů, které mají na ono ohřívání velký vliv. Mezi ty nejznámější patří běžný oxid uhličitý, ale také vodní pára, methan, freony nebo oxid dusný. Jedná se tak o plyny, které se v naší atmosféře běžně vyskytují, ale především sami lidé jejich množství zvyšují, a tím přispívají právě k oné změně klimatu, kdy tak teploty vzduchu i země dosahují stále vyšších hodnot.

Zajímavé zjištění s ohledem na historická čísla

Jelikož je právě toto téma velmi zajímavé a diskutované, jsou k dispozici také čísla, která jasně ukazují například koncentrace daných plynů v naší atmosféře. Příkladem mohou být hodnoty oxidu uhličitého. Zatímco bylo zjištěno, že před více než 65 000 lety se koncentrace oxidu uhličitého pohybovala na hodnotách od 180 ppm do 270 ppm, v roce 1960 již byla tato hodnota přes 300, tedy konkrétně 313 ppm. Poslední výzkumy ukazují, že v roce 2012 byla již hodnota 394 ppm. A dá se očekávat stále rapidnější vzestup a s tím i rapidnější změna klimatu, tedy především s ohledem na neustálé zvyšování teploty naší země.

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz