Novinky:
Teplota země – dlouhodobý, nebo krátkodobý proces?

Teplota země – dlouhodobý, nebo krátkodobý proces?

Změny klimatu naší země rozhodně nejsou krátkodobou záležitostí, jelikož se týkají horizontu minimálně několika desítek let. Přesto se naše země může ohřívat, nebo naopak ochlazovat, a měnit tak svou teplotu doslova každým rokem. Je to dáno především vývojem počasí jako takového, a řady klimatických cyklů, které na dané změny teplot mají ten největší vliv.

Pacifická oscilace a další jevy

Právě tak se nazývá jeden z nejvýznamnějších cyklů, který dokáže naši zemí významně ohřívat. Zároveň však ovlivňuje klima naší země a také způsobuje to, že se nejenom v oblasti Evropy, ale i v oblasti celého světa střídají jak teplé, tak i chladnější roky. Dalším cyklem, nebo spíše fází je ta s označením El Nino. Tu má na svědomí teplá voda oceánů, která díky mnoha oceánským proudům míří k břehům Jižní Ameriky, kde způsobuje četné deště, zatímco na opačném konci, a to v Asii, jsou velká sucha. Zajímavým jevem je i jev opačný, který nese název La Nina. Ten naopak přináší studené proudy až k rovníku, a tak východ Asie zažívá mohutný déšť, zatímco Jižní Amerika je extrémně suchá. To vše jsou samozřejmě jevy, které nejsou na naší planetě ničím výjimečným a existují tisíce let.

Vědci vedou spory

V souvislosti s těmito jevy vedou vědci řadu debat a snaží se zjistit, zda ačkoliv jsou tyto jevy běžné, zda mají stále stejnou intenzitu, nebo ta naopak přibývá a výkyvy krátkodobých teplot naší země dosahují stále stejných, nebo vyšších hodnot. V tomto ohledu se často dělí na dva tábory. Nutno však také říci, že například na ochlazování naší planety má vliv i sopečná činnost. Zatímco při nečinnosti je horká láva držena pod povrchem země, a tam udržuje teplotu, stane-li se sopka aktivní, vyvrhne řadu této lávy do atmosféry, čímž může dojít k celkovému ochlazení, a to nejenom lokálnímu, ale ochlazení se dotkne celé naší planety. Vzhledem k množství aktivních sopek je to však pouze zanedbatelný jev, a výraznější ochlazení by určitě hrozit nemělo.

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz