Novinky:
Senzitivita zvířat nejen na počasí

Senzitivita zvířat nejen na počasí

Zvířata jsou vybavena velmi citlivými senzory vnímajícími i ty nejmenší vibrace, které my lidé nejsme schopni zachytit. Naši předkové byli v tomto směru k pozorování změn v chování zvířat na rozdíl od nás velmi vnímaví.  Běžně dříve dokázali z pozorování zvířat vyvodit takřka neomylnou předpověď právě přicházejícího počasí. Naši předkové byli jakoby obdařeni zvláštními smysly, které dokázaly zachytit i ty nejjemnější, takřka neslyšitelné signály, co k nim příroda vysílala. Ačkoli tyto signály příroda vysílá neustále, my již dnes nejsme schopni je zachytit vůbec anebo je považujeme za neexistující, což je velká škoda.

Velmi známé a rozšířené zvyky měla v sobě vštípené mnohá domácí zvířata, která se specifickým způsobem ozývala ze stájí, chlévů, či holubníků, aby dala najevo svému okolí, že se blíží bouřka, silný vítr anebo jiná výrazná změna počasí. Ptáci zvýrazňovali své cvrlikání anebo se naopak zcela odmlčeli, holubi začali jakoby pobublávat, z chlévů se ozýval ryk skotu, ze dvorku kejhání hus a drůbež byla tak podrážděná, že to nikoho nenechávalo v klidu a v každém hospodářství se hned začali připravovat na změnu počasí.

Nejen život našich předků a život náš, ale i život zvířat, která s námi sdílí stejné místo k životu je neodmyslitelně spojen s bojem s přírodními jevy, s počasím a také se změnami klimatu. Veškerý náš i jejich život je s přírodou neodmyslitelně spojen, aniž si to často my lidé uvědomujeme.

krava na horáchProč bychom se tedy i my a generace, které přijdou po nás, nemohli naučit předpovídat počasí podle pozorování zvířat a přírody vůbec? Je pravda, že žijeme v moderní době, která spoléhá na přesné měřicí přístroje, říkáme si snad, že je tedy zbytečné zaobírat se metodami předpovědi počasí na základě chování zvířat a rostlin? Většina z nás se však s tímto tvrzením jistě neztotožňuje. Vždyť co by nám zbylo, kdyby došlo k všeobecnému selhání přístrojů například vlivem nedostatku energie, kterou z přírody čerpáme, zase by to byla jen pozorování přírody a přírodních jevů, které by nám pomáhaly určovat, jaké počasí se blíží.

Zatím se nám lidem tedy příliš nedaří používat dedukci a na základě přímých pozorování zvířat umět vyvodit závěry o dalších souvislostech s počasím. Možná je to vše jen otázkou času, kdy se každý z nás začne těmito záležitostmi více zaobírat.

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz