Novinky:
Podnebné (klimatické) pásy

Podnebné (klimatické) pásy

Klasifikací podnebí je několik. Nejčastěji ho rozdělujeme do pěti pásů – tropický, subtropický, mírných šířek, subpolární a polární. Charakterizujme si jednotlivé pásy alespoň ve stručnosti.

Tropický podnebný pás

Tropický podnebný pás se nachází mezi obratníky Raka a Kozoroha. Jde o souvislý pás kolem rovníku. Pokrývají ho pouště, savany a deštné pralesy.

Dále se ještě dělí na tropický podnebný pás:

  • rovníkový: Jsou pro něj charakteristické malé teplotní výkyvy během roku i dne. Srážky jsou rovněž rovnoměrně rozložené do celého roku. Prší každý den v odpoledních hodinách. Výjimkou jsou zenitální deště v období rovnodennosti. V tomto období prší celý den. V tropickém rovníkovém podnebném pásu je velká vlhkost vzduchu.
  • střídavě vlhký: Teploty jsou průměrně od 24 do 31oC. Střídá se zde období dešťů a sucha. Deště jsou v období přechodu slunce v nadhlavníku.
  •  suchý: Charakteristický je minimální úhrn srážek. Stává se, že zde neprší i několik let. Nachází se tu nejsušší místo světa Asuán s úhrnem srážek 0,5 mm ročně. Pro tento pás jsou charakteristické velké výkyvy teplot během dne (až 40oC). Průměrné měsíční teploty jsou 24 – 40oC. V tomto pásu je vysoký tlak vzduchu.

Subtropický podnebný pás

Subtropický podnebný pás leží mezi oblastmi s mírným a tropickým podnebím. Je tedy jejich přechodem. Na severní polokouli se rozprostírá mezi 30o a 45o a na jižní mezi obratníkem Kozoroha a 40o.

Obecně platí, že jsou v něm minimální teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Vyznačujeme se mírnými zimami a dlouhými a suchými léty.

Dále ho dělíme na subtropický podnebný pás:

  • západních okrajů pevnin: Ze severovýchodu z pevniny vanou pasáty, díky čemuž je zde v létě sucho a jasno. Teploty se v létě pohybují mezi 25 – 35oC. V zimě tu vanou západní větry od moře, následkem čehož je deštivo. Teploty v zimě se pohybují od 7 – 15oC.
  • východních okrajů pevnin: V létě jsou v tomto pásu následkem letních monzunů vydatné srážky. Najdeme tu nejdeštivější místo na světě Čerápundží s 11 000 mm. Teploty v létě se pohybují od 25 – 35oC. Zimní monzun vane z pevniny do moře, a proto je v zimě období sucha. V zimě je zde průměrně mezi 10 – 20oC.

schéma podnebných pásů

Podnebný pás mírných šířek

Mírný podnebný pás se rozprostírá mezi tropickým a polárním pásem. Nachází se na severní i jižní polokouli, konkrétně na severní polokouli mezi 40o a 30o severní zeměpisné šířky a na jižní polokouli mezi 40o a 50o jižní zeměpisné šířky.

Obecně se vyznačuje teplým létem, mírnou zimou a rovnoměrnými srážkami.

Mírný podnebný pás dále dělíme na:

  • oceánský:  Rozložení srážek během roku je rovnoměrné a jsou tu malé roční výkyvy teplot. Průměrně je tu kolem 20oC v létě a cca 5oC v zimě. Více srážek spadne v zimě. V mírném oceánském pásu jsou častěji mlhy a více oblačno.
  •  mírný kontinentální: Vyznačuje se velkými ročními výkyvy teplot. V porovnání s oceánským pásem je méně deštivý. V létě jsou průměrné teploty kolem 25oC. V zimě dosahují minusových hodnot a jsou většinou sněhové.

Subpolární podnebný pás

Subpolární podnebný pás se nachází především kolem polárních kruhů. Je přechodem mezi mírným a polárním pásem. Vyznačuje se dlouhými a studenými zimami a krátkými léty. Vyznačuje se nízkým úhrnem ročních srážek. Střídá se tu polární den a noc.

Pro subpolární pás jsou charakteristické lesotundry, tajgy a tundry. Jeho velkou část tvoří oceány. Subpolární podnebný pás se dále dělí na subantarktický a subarktický.

Polární podnebný pás

Polární podnebný pás je charakteristický velmi chladným podnebím. Tvoří ho polární pustina.

Dále ho dělíme na:

  • kontinentální: Srážky jsou rovnoměrně rozložené do celého roku. Je jich méně než 100 mm. Charakteristický je velký roční výkyv teplot. V létě je tu kolem -10oC a v zimě cca 65oC. Nechladnějším místem na Zemi je stanice Vostok, ve které dosahuje teplota téměř -90oC.
  • oceánský: Roční výkyv teplot není velký. Vanou tu pravidelné východní větry a srážky jsou rovnoměrně rozmístěné do celého roku. O něco více deštivo je v zimě. Roční úhrn je kolem 1 000 mm. V létě se teploty pohybují mezi 5 – 10oC, v zimě cca -35oC.

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz