Novinky:
Obyčejně neobyčejný balon – meteorologický balon.

Obyčejně neobyčejný balon – meteorologický balon.

Předpověď počasí je určitě věda, ke které nám neposlouží pouze hodnoty, které získáme na naší zemi, ale ideální je porovnávat je s těmi, které získáme ve vysokých nadmořských výškách. A těmi máme na mysli až oblast stratosféry. A zatím jedinou efektivní možností, jak data z této výšky získat, je pomocí meteorologického balonu. V jeho případě se na první pohled jedná o skutečně obyčejný balon, který má však na sobě zavěšeno čidlo, které snímá potřebné hodnoty. Komplexní měření potom spočívá v měření tlaku, teploty a vlhkosti.

Aktuálně se nejenom na našem území používají balony, které mají hmotnost buď 800, nebo 1 200 gramů. Právě pod nimi je

Přesná konstrukce

meteorologický balon
zavěšena speciální radiosonda, která nejenom zaznamená potřebná data, ale je schopna je odeslat zpět meteorologům, kteří mohou daná data ihned použít ke své předpovědi. Tato běžná sonda váží zhruba 300 gramů. Existují však i takové, které jsou vybaveny čidlem pro měření ozonu, a ty váží již necelý jeden kilogram. Při umístění sondy je také důležité, aby nebyla blízko samotného balonu. Ten může totiž slunce ohřívat, a on dále teplo vysílá do okolního prostředí. Tím by docházelo ke zkreslování samotných údajů.

Sonda na jedno použití

Samozřejmě při vypuštění balonu se počítá s tím, že později praskne a tak se zřítí zpět na zem. Ač to může vypadat jako poměrně nebezpečné, nejsou známy informace, že by padající zbytky balonu a sondy někoho zranily. Pokud tedy balon se sondou dopadnou, často poslouží jako cíl různých amatérů, které je aktivně vyhledávají. Většina sond je totiž tvořena pouze pro jedno jediné použití, a tak je při dalším vypuštění nového balonu vypouštěna sonda nová. To také minimalizuje to, že by sonda při opakovaném vypuštění mohla být lehce poškozena a posílala by nepřesné údaje. Ty by potom měli vliv na samotnou předpověď.

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz