Novinky:
O čem vypovídá tlak vzduchu?

O čem vypovídá tlak vzduchu?

Zamýšlíte se více nad termíny, kterými nás moderátorky či moderátoři počasí častují? Jedním ze základních pojmů je tlak vzduchu. Co přesně si pod ním přestavit?

Co je to tlak vzduchu

Tlak vzduchu neboli atmosférický tlak představuje sílu působící v daném místě atmosféry kolmo na libovolnou plochu. Vzniká jako tíha vzduchového sloupce, který sahá od hladiny až k horní hranici atmosféry.

Máte pocit, že vám tato encyklopedická poučka tlak vzduchu příliš nepřiblížila? Pojďme si tento pojem vysvětlit jednodušeji: Vzduch má určitou tíhu, kterou působí na lidi, potažmo na všechno živé. Tak vzduchu však není všude stejný. Záleží na konkrétním povrchu, ale ovlivňuje ho i otáčení planety či rozdíly dopadajícího slunečního záření. Na základě toho vzniká rozdílná teplota vzduchu i pevniny a tím i atmosférického tlaku.

V důsledku nerovnoměrného rozložení tlaku vzniká vítr neboli proudění vzduchu. Jeho úkolem je vyrovnávat tlakové rozdíly. Proto se proudění vzduchu přesouvá z oblasti s vyšším tlakem do oblasti s nižším tlakem.

Na proudící vzduch působí i terén, což umožňuje vznik uzavřených oblastí, které tvoří tlakové výše či tlakové níže.

Tlaková níže

Tlaková níže neboli cyklona je oblast vyznačující se nižším tlakem, než je v okolí. V tlakové níži je obvykle podmračené počasí a typické jsou pro cyklony i dešťové či sněhové srážky a silný vítr. Není to však pravidlem. Konkrétní projevy počasí jsou ovlivněné roční dobou, ale i stářím cyklony.

A kde je tedy na Zemi nejnižší tlak? Na Mont Everestu – tedy na nejvyšší hoře na světě. Je to logické. Budete-li na nejvyšším vrcholu, bude tam slabší vrstva vzduchu, která bude svou tíhou působit na člověka.

Tlaková výše

Tlaková výše neboli anticyklona má vyšší tlak než její okolí. Pro tlakové výše je charakteristické, že jsou rozsáhlejší než tlakové níže a že se pohybují pomaleji. To znamená, že trvá déle (i několik týdnů), než zeslábnou.

A jak je to celkově s trváním cyklon a anticyklon? Na některých místech se mění častěji, u jiných jsou téměř trvalé, např. rozsáhlá a trvalá tlaková výše je v oblasti Azorských ostrovů.

Měření tlaku vzduchu

Barometr - přístroj k měření tlaku vzduchuTlak vzduchu se měří speciálním přístrojem – barometrem.  Rozlišujeme klasický rtuťový batometr a pérový barometr pracující na základě měření deformace vzduchoprázdné plechové krabičky. Tohoto principu využívají i moderní digitální barometry.

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz