Novinky:
Kde se berou srážky?

Kde se berou srážky?

„Proč prší“? Už malé dítě se zabývá otázkou srážek. Patří mezi nejvýznamnější meteorologické jevy stejně jako teplota či tlak vzduchu. Přibližme si srážky.

Co jsou to srážky

Srážky definujeme jako vodu v pevném či kapalném skupenství. Tvoří se z vodní páry v atmosféře.  Do srážek zahrnujeme déšť, mrznoucí déšť, mrholení, sníh, kroupy, sněhové kroupy, zmrzlý déšť, ledové jehličky, rosu, jinovatku a námrazu.

Srážky dělíme do skupin podle různých kritérií. Nejčastěji je rozlišujeme podle skupenství na pevné, kapalné ale i smíšené. Dělíme je rovněž na vertikální (padají z oblaků) či horizontální (usazují se přímo na zemském povrchu).

Budeme-li se zajímat o srážky jako o meteorologický prvek, bude nás zajímat především jejich trvání, intenzita a celkový úhrn. Úhrn srážek se nejčastěji uvádí v milimetrech spadlých na metr čtvereční za jeden rok. Jde o údaj, který se o jednotlivých zemích učíme v zeměpisu, protože tato klimatická charakteristika vypovídá o možnostech dané zemi, především co se týče zemědělství.

Nebezpečnými srážkami, se kterými se bohužel čas od času potýká i Česká republika, jsou přívalové deště, tedy takové deště, které se pojí s obrovským množstvím srážek spadlými za krátkou dobu. Následky přívalových dešťů bývají často bleskové povodně. V České republice byly větší povodně v letech 2002, 2009, 2010 a 2013.

Vznik srážek

Základní koloběh vody v přírodě známe všichni z přírodopisu. Voda se vypařuje z vodních zdrojů na Zemi, tvoří oblačnost, která se přesouvá nad pevninu a poté padá zpět na zem v podobě srážek.

Pojďme se však na celou problematiku podívat trochu odborněji. Srážky vznikají srážením vodní páry. Pro vznik srážek jsou důležité krystalky ledu, které tvoří stejně jako vodní kapičky oblaka. Působením krystalků ledu mohou vznikat větší srážky. Kdyby byla oblaka pouze z vodních kapiček, projevovalo by se to pouze mrholením či slabším deštěm.

Intenzivní srážky se tedy tvoří, pokud ledové krystalky narůstají na úkor vodních kapiček. Tento proces nazýváme odborně koagulace. Tvorbu srážek jen z vodních kapiček označujeme jako koalescenci. Je mnohem pomalejší.

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz