Novinky:
Co je vlhkost vzduchu a jak se měří.

Co je vlhkost vzduchu a jak se měří.

Jednou ze základních informací pojící se s podnebím určité oblasti je vlhkost vzduchu. Víte, o čem vypovídá a jak ji lze v rámci předpovědi počasí měřit?

O vlhkosti vzduchu

Vlhkost patří mezi základní vlastnosti vzduchu. Přináší informaci o tom, jaké množství vodní páry je v určitém množství vzduchu. Tyto údaje se mění dle místa a vlhkost vzduchu je samozřejmě i časově proměnlivá. Je limitována teplotou. Platí, že čím vyšší je teplota, tím může vzduch pojmout více vodních par.

Je-li vlhkost vzduchu vysoká a zároveň jsou vysoké teploty, vzniká dusno, které pocitově vnímáme nepříjemně.

Vlhkost vzduchu dělíme na absolutní a relativní. Absolutní vlhkost vzduchu představuje vodní páru obsaženou ve vzduchu o objemu 1 m3. Udává tedy konkrétní hmotnost vodní páry v jednotce objemu vzduchu. Relativní vlhkost představuje poměr mezi skutečným a maximálním obsahem vody ve vzduchu. Je vyjádřená v procentech.

Relativní a absolutní vlhkost vzduchu jsou základními veličinami charakterizující vlhkost vzduchu. Mezi ně patří také tlak vodní páry, měrná vlhkost vzduchu a rosný bod.

Měření vlhkosti vzduchu

PsychometrExistují různé přístroje na měření vlhkosti vzduchu. Pro určování počasí se používají zařízení k měření relativní vlhkosti vzduchu – vlhkoměry. Rozlišujeme různé druhy. Pro předpověď počasí se používá psychrometr.

Augustův psychrometr představuje vlhkoměr, který je složen ze dvou teploměrů. Jeden z nich je vlhký, druhý suchý. Každý z nich ukazuje jinou teplotu. Rozdíl mezi nimi se nazývá psychrometrická diference. Tento údaje je nepřímo úměrný relativní vlhkosti. Existuje ještě aspirační psychrometr. Kolem něj při měření proudí vzduch.

K měření vlhkosti vzduchu se používá také elektrolytický vlhkoměr. Vyhodnocuje vzdušnou vlhkost podle reakce ve speciálním roztoku obsahující elektrolytickou vylučovanou chemickou látku. Jeho výhodou je dlouhodobá stabilita, nevýhodou je nutnost obnovování elektrolytu.

Napište komentář

Váš email nebude zveřejněn!Označená pole musíte vyplnit. *

*

© 2018 AAAPocasi.cz